Γεννήτριες
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: Εταιρίας ELTRAK τύπος OLYMPIAN με κινητήρες PERKINS Αγγλίας. Από 13.5 KVA μέχρι το ανώτερο που υπάρχει ηχομονωμένες και για επαγγελματικούς χώρους.

ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ του εμπορίου από 1KVA έως 10KVA.